میمندی: سجادی توانایی مقابله با مافیای ورزش را ندارد

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (DailyMotion.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
داود میمندی کارشناس ورزش در برنامه سوت درباره حضور حمید سجادی در راس وزارت ورزش و جوانان گفت: سجادی نیروی قوی و کارسازی در مدیریت ورارت ورزش نیست و توانایی مقابله با عوامل سپاه و مافیای ورزش را ندارد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.