صحبت‌های عجیب گودرزی و جعفری پیرامون تقلبی بودن پیراهن تیم ملی

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵۴ )