پدر میخواست توپ را بگیرد که..

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy Leaderboard
در زمین ورزشی مصاحبه تلویزیونی با یکی از ورزشکاران در جریان است در پشت مجری و ورزشکار , پدری که از طرفداران تیم است کودکش را در یک دست در آغوش دارد و با دست دیگر توپی قرمز را به دست گرفته ناگهان توپی به سمت او پرت می شود و پدر که می خواهد توپ گیری خود را به نمایش بگذارد توپ قرمز را به دستی که کودک را با آن گرفته میدهد تا با دست دیگرش توپ سفید را بگیرد ولی کودک از دستش رها می شود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۴ )