فرود اضطراری چترباز در زمین فوتبال

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
این اتفاق در حین یک بازی در دسته سه لهستان اتفاق افتاد و چنرباز متخلف یک کارت زرد از داور مسابقه گرفت.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )