صفحه شخصی: soroush512


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۲۱ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷ ۰ ۵