صفحه شخصی: shahaab


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۷ آذر ۱۳۹۲ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۵ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۰
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۹۰ ۵ ۶۲