صفحه شخصی: sajsam


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۶ تیر ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۳۰ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۹ ۰ ۰