صفحه شخصی: pkh136


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳ بهمن ۱۳۹۹ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۷ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۰۱ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۵۶ ۱۱ ۱۷۸