صفحه شخصی: perspolisi63


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۷ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲ ۰ ۰