صفحه شخصی: perspolisi63


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ (حدود ۴ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۰۲ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲ ۰ ۱