صفحه شخصی: persiangulf2500


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۷ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۷۰ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰