صفحه شخصی: nima00


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۰۰۲ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۳ ۴ ۴۹