صفحه شخصی: m01tab4


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۵۰ (میانگین موافقان: ۲۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸ ۰ ۴