صفحه شخصی: hesybala


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۸ ۰ ۲۷