صفحه شخصی: dnavyep


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۳۱۴ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۳۳

رأی دریافتی:

۱۲۲ ۱ ۲