صفحه شخصی: atet7oo8


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۴۰ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰