صفحه شخصی: atahmasb85


تیم محبوب در لیگ برتر: نساجی

مشارکت:

شروع: ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳۴ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۸۷۶

رأی دریافتی:

۸۴ ۲ ۱۲