صفحه شخصی: amir59


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۴ آبان ۱۳۹۲ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳۶ (ببینید)
نظرات: ۱۴۰ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۴۰ ۲۱ ۲۲۳