صفحه شخصی: alirza


تیم محبوب در لیگ برتر: ذوب‌آهن

مشارکت:

شروع: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۱۶ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱ ۰ ۰