صفحه شخصی: abtin2536


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۸۳ (ببینید)
ویدیوها: ۱۱ (ببینید)
نظرات: ۹۱ (میانگین موافقان: ۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۱۲۰ ۴۰ ۵۵۹