صفحه شخصی: ZAPATA1516


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹۴ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰