صفحه شخصی: Talayi


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۰ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰