صفحه شخصی: Sami88


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۳ دی ۱۳۹۳ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۲ (میانگین موافقان: ۲۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۸ ۱ ۶