صفحه شخصی: Ruka13


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۹۶ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰