صفحه شخصی: Reghibabi34


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ (حدود ۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۵ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰