صفحه شخصی: FarshadMbn


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۴ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۶۴ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱ ۱ ۲