صفحه شخصی: Faridlondon


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۹ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰