صفحه شخصی: Chakavak


تیم محبوب در لیگ برتر: صنعت‌نفت

مشارکت:

شروع: ۵ بهمن ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۹۷ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۴ ۴ ۵۳