صفحه شخصی: Anybody


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ (حدود ۴ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۸۹ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۱ ۲ ۸۱