در پی شکایت از صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ بیش از ۳ میلیارد ریال جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان به شرح زیر است:

*در پی شکایت امید پورقنبری از باشگاه پارس جنوبی، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۵ میلیون و ۵۳۷ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت مهدی شریفی از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت سپهر روزی طلب زنوز از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۰۹ میلیون و ۸۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت فرید فرحانی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت حمید عبدالوند از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

Euro Football Fantasy Leaderboard
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.