رئیس انجمن جهانی تنیس می‌گوید هنوز در مورد پنگ شوای، تنیس‌باز برجسته چینی که یکی از اعضای بلند مرتبه دولت این کشور را به آزار جنسی متهم کرد، نگران است. استیو سیمون گفت دیگر به ارتباط با خانم پنگ از طریق ایمیل ادامه نخواهد داد به این دلیل که مطمئن نیست جواب‌های قبلی او "تحت تاثیر دیگران" نبوده باشد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.