مجموعه ورزشی آزادی تهران در روزهای اخیر مورد چندین وقوع سرقت قرار گرفته است. مدیر این مجموعه نیز خود را مسئول برقراری حفاظت و امنیت اموال در محیط ورزشگاه نمی‌داند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )