۴۲ سال پس از انقلاب باشگاه "پیروزی" نام پیش از انقلاب خود (پرسپولیس) را بازیافت. پرسپولیس نام یونانی تخت‌جمشید است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )