نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتسال زنان از پانزدهم اسفند آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، دور برگشت لیگ برتر فوتسال زنان از جمعه، ۱۵ اسفند، آغاز می‌شود و ۱۴ تیم حاضر در لیگ در دو گروه به مصاف هم می‌روند.

برنامه هفته اول تا هفتم دور برگشت به شرح زیر است: (تمامی مسابقات ساعت ۱۱ صبح برگزار می‌شود)

جمعه، ۱۵ اسفند

گروه اول

مس کرمان - پویندگان فجر شیراز، ورزشگاه شهرداری کرمان

ملی حفاری اهواز - نامی نو اصفهان، ورزشگاه دانشگاه علوم پزشکی اهواز

شهروند ساری - سایپا تهران، ورزشگاه سید رسول ساری

گروه دوم

پالایش نفت آبادان - پارس آرا شیراز، ورزشگاه هفده شهریور آبادان

هیات فوتبال اصفهان- رهیاب تهران، ورزشگاه شهید بهشتی اصفهان

کیمیای اسفراین - هیات فوتبال خراسان رضوی، ورزشگاه شهدای کارگر اسفراین

تیم‌های هیات فوتبال رودان و مس رفسنجان استراحت دارند.

جمعه، ۲۲ اسفند

گروه اول

نامی نو اصفهان - هیات فوتبال رودان، ورزشگاه امام علی اصفهان

پویندگان فجر شیراز - شهروند ساری، ورزشگاه ابوالفتحی شیراز

سایپا تهران - ملی حفاری ایران، ورزشگاه شهید قیانوری تهران

گروه دوم

رهیاب تهران - مس رفسنجان، ورزشگاه آمنه تهران

پارس آرا شیراز - کیمیای اسفراین، ورزشگاه پهلوان نصیری شیراز

هیات فوتبال خراسان رضوی- هیات فوتبال اصفهان، ورزشگاه شهید بهشتی مشهد

تیم‌های مس کرمان و پالایش نفت آبادان استراحت دارند.

شنبه، ۷ فروردین ۱۴۰۰

گروه اول

شهروند ساری - مس کرمان، ورزشگاه سید رسول ساری

هیات فوتبال رودان - سایپا تهران، ورزشگاه شهید جعفری رودان

ملی حفاری ایران - پویندگان فجر شیراز، ورزشگاه دانشگاه علوم پزشکی اهواز

گروه دوم

کیمیای اسفراین - پالایش نفت آبادان، ورزشگاه شهدای کارگر اسفراین

مس رفسنجان - هیات فوتبال خراسان رضوی، ورزشگاه دانشگاه پیام نور رفسنجان

هیات فوتبال اصفهان - پارس آرا شیراز، ورزشگاه شهید بهشتی اصفهان

تیم‌های نامی نو اصفهان و رهیاب تهران استراحت دارند.

شنبه، ۱۴ فروردین

گروه اول

سایپا تهران - نامی نو اصفهان، ورزشگاه شهید قیانوری تهران

مس کرمان - ملی حفاری ایران، ورزشگاه شهرداری کرمان

پویندگان فجرشیراز - هیات فوتبال رودان، ورزشگاه ابوالفتحی شیراز

گروه دوم

هیات فوتبال خراسان رضوی - رهیاب تهران، ورزشگاه شهید بهشتی مشهد

پالایش نفت آبادان - هیات فوتبال اصفهان، ورزشگاه هفده شهریور آبادان

پارس آرا شیراز - مس رفسنجان، ورزشگاه پهلوان نصیری شیراز

تیم های شهروند ساری و کیمیای اسفراین استراحت دارند.

جمعه، ۲۰ فروردین

گروه اول

ملی حفاری ایران - شهروند ساری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نامی نو اصفهان - پویندگان فجر شیراز، ورزشگاه امام علی اصفهان

هیات فوتبال رودان - مس کرمان، ورزشگاه شهید جعفری رودان

گروه دوم

هیات فوتبال اصفهان- کیمیای اسفراین، ورزشگاه شهید بهشتی اصفهان

رهیاب تهران - پارس آرا شیراز، ورزشگاه علوم تحقیقات تهران

مس رفسنجان - پالایش نفت آبادان، ورزشگاه دانشگاه پیام نور

تیم های سایپا تهران و هیات فوتبال خراسان رضوی استراحت دارند.

جمعه، ۲۷ فروردین

گروه اول

پویندگان فجر شیراز- سایپا تهران، ورزشگاه ابوالفتحی شیراز

شهروند ساری - هیات فوتبال رودان، ورزشگاه سید رسول ساری

مس کرمان - نامی‌نو اصفهان، ورزشگاه شهرداری کرمان

گروه دوم

پارس آرا شیراز - هیات فوتبال خراسان رضوی، ورزشگاه پهلوان نصیری شیراز

کیمیای اسفراین - مس رفسنجان، ورزشگاه شهدای کارگر اسفراین

پالایش نفت آبادان- رهیاب تهران، ورزشگاه هفده شهریور آبادان

تیم های ملی حفاری ایران و هیات فوتبال اصفهان استراحت دارند.

جمعه، ۳ اردیبهشت

گروه اول

هیات فوتبال رودان - ملی حفاری ایران، ورزشگاه شهید جعفری رودان

سایپا تهران - مس کرمان، ورزشگاه شهید قیانوری تهران

نامی نو اصفهان - شهروند ساری، ورزشگاه امام علی اصفهان

گروه دوم

مس رفسنجان - هیات فوتبال اصفهان، ورزشگاه دانشگاه پیام نور رفسنجان

هیات فوتبال خراسان رضوی - پالایش نفت آبادان، ورزشگاه شهید بهشتی مشهد

رهیاب تهران - کیمیای اسفراین، ورزشگاه علوم تحقیقات تهران

تیم‌های پویندگان فجر شیراز و پارس آرا شیراز استراحت دارند.

این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.