طرفداران مارادونا همیشه بعد از هر سقوط امیدوار بودند دوباره برخیزد. او برای آنها تجسم انسانی اسطوره‌ای بود که زندگی حماسی‌اش مانند دریبل‌های پای چپش سردرگم و گیج کننده بود. از نظر بسیاری رفتار غیرقابل پیش‌بینی و جایزالخطا بودن او بخشی از جذابیتش بود.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.