سرمربی تیم ملی فوتبال به صحبت‌های دبیرکل فدراسیون در خصوص دعوت از رحمتی به تیم ملی پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی به صحبت‌های دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره لزوم دعوت از سید مهدی رحمتی به تیم ملی پاسخ داد که به شرح زیر است:

"معیار انتخاب‌های من همیشه بنا بر دو مطلب اصلی بوده است: ۱- شخصیت ۲- استعداد

۱- افرادی که از بعد شخصیتی مردود شوند هیچ شانسی با من ندارند، حتی اگر درون زمین استعدادشان را نشان دهند.

۲- متاسفانه انتخاب آقای اسدی در فدراسیون فوتبال نیز بنابر معیار شخصیت و استعداد نبوده است. انتخاب ایشان هدیه ای در تاریکی بوده است."

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵۵ )