باعث افتخار است وقتی میبینیم که تیمها ی ملی ادوار مختلف که افتخارات بزرگ برای ایران عزیز آورده اند بیش از 9 بازیکن در ترکیب را از پرسپولیس داشته اند مثل تیم جام جهانی 98..جام ملتهای 96 ( 6 گل به کره..3گل به عربستان)..قهرمانی در 3 دوره جام ملتهای اسیا و... و به تعبیری هر وقت پرسپولیس عالی بوده تیم ملی هم عالی بوده.
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط solaris فرستاده شده و ۱۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط solaris فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
اکثریت هنرمندان مطرح کشور هم پرسپولیسی هستند...عشق است پرسپولیس و دیگر هیچ.
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط solaris فرستاده شده و ۲۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط solaris فرستاده شده و ۲۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
اولین و آخرین قهرمان بدون باخت تاریخ فوتبال ایران در لیگ ایران، اولین تیم که موفق به تکرار قهرمانی شد (4 بار دیگر نیز متعاقباً موفق به تکرار قهرمانی شد). کمترین گل خورده در تاریخ فوتبال ایران 22 بازی و 6 گل خورده و 22 بازی 46 گل زده که این رکورد فوتبال ایران باز هم توسط پرسپولیس در سال 1373 با 22 بازی و 55 گل زده ترقی یافت و همچنان پا برجاست به لحاظ تعداد بازی و گل زده. 43 بازی بودن باخت نیز در این سال و سالهای 1377 تا 1379 تکرار شد که آن هم بی نظیر است. رکورد حفظ دروازه از سوی بهرام مودّت با 844 دقیقه که همچنان در تاریخ فوتبال ایران پابرجاست نیز در همین سال اتفاق افتاد....
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط solaris فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تا به حال 4 بازیکن از ایران به این افتخار بزرگ رسیدند که همگی پرسپولیسی بودند . حتی خداداد عزیزی که قبل از لژیونر شدن پیراهن پرسپولیس را بر تن کرد. جالب اینجاست انتخابها ی قدیمی بسیار با اعتبار تر بوده و شامل بازیکن های حاصر در اروپا هم بوده و مثل الان نبوده که برای لژیونر ها گروه جداگانه دارد.
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط solaris فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط solaris فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مثلثی که 17 گل به استقلال زدند
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط solaris فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟