در اولین مسابقه که مربیگری میکردم دعا کردم که ما برنده بازی باشیم اما باختیم. فهمیدم که تیم مقابل هم خدایی دارد و از آن به بعد تلاش کردیم...«سر الکس فرگوسن»
عربشاهی درست میگه و پیروانی هم . طبق قوانین کریمینال ایران بعضی جرائم دارای دو جنبه شخصی و عمومی هستن . در مورد این جرائم خاص حتی اگر شاکی بی خیال بشه دادستان باید پی گیری کنه. وقتی شاکی رضایت میده یا شکایت رو پس میگیره فقط...