منتظر بودم یه پرسپولیسی در این مورد مطلب بفرسته كه این موضوع با كل كل تاج و پرسپولیس قاطی نشه، ولی كسی نفرستاد. این پست مهدی طارمی در توییتر هست چندروز بعد از بازی شجاعی و حاج صفی در مقابل تیم اسراییلی. جدا از اینكه این...