با توجه به سید بندی و گلدان حال می‌کنم ایران با اسپانیا، فرانسه و انگلیس هم گروه بشه:د
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط navidman فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط navidman فرستاده شده و ۲۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟