این عکس حدود ۶ سال پیش توسط meysamo فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط meysamo فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط meysamo فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
پرسپولیس - بنیادکار (* عکس: جاوید نیکپور)
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط meysamo فرستاده شده و ۲۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
کی روش در محاصره !! هنوز چند ساعت نگذشته بود از شکست ایران ! در حالی که تمام مردم ایران در شک حذف ناجوانمردانه ایران بودن مخالفان کی روش قلم انتقادرو دست گرفتن و شروع به بد گوی به مربی کهنه کار تیم ملی کردن ! کسانی که مدت ها است کی روش را نقد میکنن بلکه فدراسیون مجاب شه و او رو اخراج کنه تا جا برای خودشان باز بشه !! باید افسوس خورد که عده ای انتظار شکست تیم ملی را می کشیدن تا بهانه انتقاد پیدا کنند و تمام تلاش های خالصانه کی روش را زیر سوال ببرند !! ولی مردم فهمیده ایران قدر این مربی با تجربه را می دانند و با حمایت پر شور و پر رنگ همیشه اصبات کردن که...
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط meysamo فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟