وقتی که جواب وطن فروش و بی حیای بی صفت را محترمانه بدهی دور بر میدارد. این عکس خطاب به ننر خان و آیدی جدیدش نوش و البته تمامی کسانی که برایش لایک گذاشتند است، تا عکس برانکو با عنوان جعلی «تیم ملی من پرسپولیس است» تحویل ما ندهد. و وقتی کاوه آهنگر عزیز و خودم کثافت کاری های خودشان را یادآور می شویم، تریپ مغالطه بر ندارند. البته قبل از این عنصر بی وزن، کاربر دیگری - بزرگ سایت، کلید دار و به عبارتی عبد المطلب سایت- بود که ۶ سال اول به کیروش فحاشی کرد و در همین سایت خیر سرش برای کیروش مطلب انتقادی گذاشت. از زمان اختلاف برانکو با کیروش یهویی همزمان میهن پرست و...
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط fkameli فرستاده شده و ۶۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟