به نظر آفساید میاد. نظر شما؟
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط SiavashTheOne فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
Jeremy Corbyn سیاستمدار عضو حزب کارگر بریتانیا بدل محمد دادکان منبع عکس: http://www.theguardian.com/commentisfree/۲۰۱۵/jun/۰۴/jeremy-corbyn-vital-labour-leadership-debate
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط SiavashTheOne فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط SiavashTheOne فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟