ساره جوانمردی برنده دو مدال طلا در تیراندازی ، عکس ایشان قبلا جداگانه منعکس شده بود ولی عکس مربوطه جزء یک آلبوم است . عده زیادی از مردم مسؤولین در این مراسم شرکت داشتند