تیم ملی ایران میتواند در این اشفته بازار فوتبال ایران به نسل جدید خود كه فوتبال را بصورت اكادمیك و حرفه ای دنبال میكند امیدوار باشد ، جوانان اینده دار فوتبال ایران نظیر جهانبخش و ازمون و عزت الهی نوید روزهای خوب فوتبال...
قابل توجه فوتبالی هایی كه می گویند كارلوس كیروش هیچ چیز به فوتبال ما اضافه نكرده است . . ساختن یك خط دفاعی مطمئن و با دیسیپلین كه در مقابل بهترین مهاجمان دنیا به سختی نفوذپذیر هست و مدت هاست مقابل تیمهای اسیایی اسیب پذیر...