دو مرد در یک شهر
وقتی صحبت از اسطوره پرسپولیس میشه دلم میخواد از افرادی مثل علی کریمی، دایی، همایون بهزادی، کلانی کریم باقری و... یاد کنم، امثال علی پروین اسطوره ما نیستند بیخودی اونها رو به ما نچسبانید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )