عباس اسماعیل بیگی
دیدم اینجا عکس از حضور یک لات تو تمرین استقلال گذاشته شده، میخواستم بگم اون فقط یه بازدید بوده، شما رییس کانون هوادارن باشگاهتون عباس اسماعیل بیگی از مدافعان حرم (عکس بالا تو سوریه) هست که تو آبان هم مردم رو به گلوله بسته و از مریدان سرسخت قاسم سلیمانی هست، اگر اون یه بازدید بوده این یک حضوره، حضور دائمی که شاکله تشویق و گل سرسبد‌ هوادار تیم فاطمیونه، که با انتخاب مستقیم مدیر عامل انتخاب میشه، یا‌دم نبود مدیرعاملتون رئیس حراست وزارت ورزشه و چیزی که مشخصه کارمند رسمی بودن وزارت اطلاعات تمامی روسای حراست سازمانها‌ و وزارتخونه‌ هاست، بازدید که لات خیلی فرق‌ داره با ریاست قاتلین تو راس یک‌ باشگاه، البته توقعی نیست باشگاهی که بنیانگذارش عبده باشه که قاتل آقا تختی بوده چه انتظاری از اسلافش میشه داشت.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۷ )