کری بی کری
آقا قصد کری ندارم، با متن صحبتهای حاج فتل هم که فکر میکنم همه میدونن تو این فوتبال نکبتی چه خبره و چه بخور بخور و بزن و ببریه، بیشتر میخواستم کاشت مو و رنگ موی جدید حاجی رو بهش تبریک بگم، خلاصه بچه ها حرص و جوشش مال ماست مدل جدید مو و هزاران میلیاردها تو جیب این نکبتا.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )