اینک در پوست خود نمیگنجند!
باشگاهی که از بدو تاسیسش بدنبال کسب افتخار نه با بازی جوانمردانه بلکه بازیهای پشت پرده و آویزون تیمسار و آخوند و رانت‌خواران بوده، جای تعجب از این همه خوشحالی و پاچه‌خواری نیست.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۵ )