زمانی که استقلال بعد از چهار برد متوالی، از چهار بازی تنها دو امتیاز گرفت.
همین فصل بود که استقلال بعد از چهار برد متوالی در هفته های سوم تا ششم، در چهار هفته هفتم تا دهم تتها دو امتیاز گرفت، ولی نه مدیریت ترسید نه تماشاگران شعار حیا کن رها کن سر دادند، و با همدلی مجدداً به صدر جدول بازگشت. این است تفاوت تیم های دو رقمی رنکینگ بین اللمللی با تیم های سه رقمی.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )