از اينستاگرام یحیی گل‌محمدی
علی و مهدی عزیز از خود گذشتگی و شجاعت شما برای کمک و خدمت به فوتبال ، تحسین برانگیز و قابل احترام بود این فوتبال بود که شما را از دست داد با آرزوی بهترنها برای شما و فوتبال ایران🙏❤️❤️
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )